درباره ما

شاید این روز ها که هراز گاهی شوک ها وفشار های اقتصادی از هرسمتی به سمع ونظر افراد جامعه میرسد ومشکلات اقتصادی زیادی که برای آنها بوجود می آید روز به روز آنها را نسبت به آینده خود وجامعه ایران ناامید کند که مانیز از این امر مستثنی نیستیم

اما از آنجا که ما در یک فرهنگ جهادی ودر یک محیط فرهنگی رشد یافته بودیم براین شدیم که برای حل این معضل کنونی جامعه راه حلی بیاندیشیم .پس از بررسی راه حل ها وگزینه های مختلف با واژه ای به نام روستا وتوانمند سازی روستایی آشنا شدیم بعد از یک تحقیق مختصر به ظرفیت عظیم وبالای روستایی که سالها مورد غفلت قرار گرفته بود پی بردیم ظرفیتی که شاید در وهله اول به ذهن هیچ کس خطور نکند .ازاین رو برآن شدیم تا به وسیله این ظرفیت عظیم هر دو قشر شهر وروستا نشین را در حد توان یاری کنیم .مسئولیت ما براین شد تا خانواده های شهری را با ظرفیت عظیم روستایی آشنا کنیم تا از این طریق هم نیاز های خانواده ی شهری پاسخ داده شود وهم کمک شایانی به توانمند سازی خانواده های روستایی شود .به امید اینکه از این طریق خانواده های روستایی نیز به ظرفیت های نهفته خود واقف شده ومهاجرت به شهر ها کاهش یابد

فراموش کردم خودمون را معرفی کنم …

ما گروهی از بچه های یک مجموعه فرهنگی با سابقه وشناخته شده در سطح شهر اصفهان هستیم که سالها سابقه انجام فعالیت  های تربیتی از طرق مختلف به خصوص از طریق برگذاری اردوهای تخصصی  را داریم .اردوهایی همچون مهاجران –سعد آباد -والشمس –اردوهای جهادی و…

اردوی سعد آباد اولین برنامه ی ما دراین حوزه  بود که پس از کسب تجربه از این برنامه این بار با برنامه ای متفاوت وخانواده محور فعالیت های خود را از سر گرفته ایم..