ثبت نام

توجه

ثبت نام فقط بصورت خانوادگی می باشد(الویت کمپ با خانواده های آشنا با هم می باشد) و اسکان هر خانواده داخل یک خانه روستایی می باشد

 

نکته قابل توجه

ثبت نام شما برای تاریخ انتخابی بصورت رزرو می باشد برای قطعی شدن رزرو با شماره تماس ۰۹۳۵۴۲۴۸۴۹۴ آقای بیدرام تماس حاصل فرمایید.