با خانمانان

* “سعدآباد” طعم خوش یک فراغت سالم و طبیعی است در کنار عشیره و اقربین

* “سعدآباد” فرصتی است برای انسجام های خانوادگی و خاندانی

*”سعدآباد” یک مهمانی طبیعی است در محیطی سالم با آب و هوا و غذا و تفریح سالم

“سعدآباد” یک گوشه از سبک زندگی سعادتمندان است و …

عشیره و خاندان

” ای مردم؛ انسان هراندازه که ثروتمند باشد، از خاندان خود بی نیاز نیست که با دست و زبانش از وی دفاع کنند، زیرا خویشان و کسان آدمی بزرگ ترین حامیان اویند و هیچ کس مانند آنان پریشانی او را برطرف نمی سازند. عشیره هر کس به هنگام مصیبت ها و حوادث، مهربان ترین مردم نسبت به اویند … کسی که دست یاری خود را از عشیره اش باز دارد، یک دست را از آنان دریغ کرده، ولی در برابر دست های بسیاری از حمایت او برداشته می شود.” نهج البلاغه خطبه ۲۳

سیر و سفر

” مسافرت کنید که در آن پنج فایده هست: شادابی و غم زدایی، درآمدزایی، دانش افزایی، ادب آموزی، همراهی با شرافتمندان.”

(امیر مومنان علی علیه السلام)

سهم فراغت در برنامه زندگی

“بکوشید شبانه روزتان را در چهار بخش تقسیم کنید:

بخشی برای مناجات با خدا، بخشی برای تامین معیشت و روزی، بخشی برای معاشرت با برادران و دوستان مورد اعتمادی که با صفای باطن خود عیوبتان را به شما بشناسانند و بخشی برای بهره مندی از لذات حلال.” امام کاظم علیه السلام

حمله دار

” هرگاه سه نفر با هم مسافرت می کنند، یکی را سرپرست خود نمایند.” رسول خدا صل الله علیه و آله

تفریحات سازنده

“محبوب ترین سرگرمی ها نزد خدا، سوارکاری و تیراندازی است.” رسول خدا صل الله علیه و آله
“نگاه به سرسبزی، چهره را نورانی، دیده را روشن و مایه نشاط و حیاط است.” رسول خدا و امیرالمومنین علیهم السلام

غذای سالم

کلوا من الطیبات ما رزقناکم؛ “از غذاهای پاکی که روزیتان کردیم، بخورید.” (۱۷۱ بقره)

…کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا … (۵۱ مومنون)